แวดวงการศึกษา

   

ผู้บริหาร  

   

thai clock  

   

หน่วยงานอื่นๆ  

 

   
© สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง ที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง(ชั้น 2) ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150 โทร.073-491216