Arrow
Arrow
Slider

         ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ดำเนินการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการสอบเทียบความรู้และสอบเทียบความรู้อิสลามตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ.2546   โดยได้กำหนดสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ในระดับต่างๆ ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ.2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
                   - ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอียะห์) 
                   - ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง(มูตะวัซซีเฏาะห์) 
                   - ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย(ซานาวียะห์) 
ในกลุ่มวิชา 8 สาระการเรียนรู้ แก่บุคคลภายนอกที่ไม่ได้ศึกษาในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        เปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 5 - 16 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ สถานที่รับสมัครดังนี้
                    - สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา
                    - สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
                    - สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
                    - สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
                    - สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบเทียบความรู้อิสลามสึกษา ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 หรือทางเว็บไซต์ http://www.reo8.go.th
       กำหนดสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 10 - 11 เมษายน 2561
โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 เรื่อง การรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1/2561 ได้ที่นี่

นางกฤติยา  จุลยานนท์
ผอ.สช.อ.ยะหริ่ง

We have 21 guests and no members online