Arrow
Arrow
Slider

         แจ้ง ศูนย์ฯ ตาดีกา ใดที่ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2560 ขอให้แจ้งความประสงค์เข้ารับการทดสอบ พร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร์มนำส่งข้อมูลผู้เรียนตามไฟล์แนบ ส่งมายัง สช.อ.ยะหริ่ง ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560  เพื่อ สช.อ.ยะหริ่ง จะดำเนินการนำส่งข้อมูลผ่านระบบของ สทศ. ต่อไป

Attachments:
Download this file (ข้อมูลผู้เรียน.xls)ข้อมูลผู้เรียน.xls[แบบส่งรายชื่อผู้เรียน]34 kB

                   ด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดการคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องเหมาะสมในการใช้ภาษาไทยแก่เยาวชนทั่วไป และประกาศยกย่องให้เป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2561
                   สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง จึงขอประชาสัมพันธ์ แก่เยาวชนที่สนใจเข้ารับการคัดเลือก สามารถส่งข้อมูลประวัติชีวิตและผลงาน ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กำหนด ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2561 โดยทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี จะดำเนินการคัดเลือกจังหวัดละไม่เกิน 5 คน ส่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมต่อไป
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
1. ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
2. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
3. แบบเสนอประวัติและผลงาน

นางกฤติยา  จุลยานนท์
ผอ.สช.อ.ยะหริ่ง

We have 122 guests and no members online