สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2552 โดยใช้ห้องสำนักงานร่วมกับประมงอำเภอและวัฒนธรรมอำเภอ  ในปี พ.ศ. 2553  ได้ย้ายสำนักงานไปอยู่ที่ อาคารที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง  ชั้น 2    ต่อมาสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่งไดรับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อนุมัติดำเนินการซ่อมแซมบ้านพักศึกษาธิการอำเภอเดิม เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2557

   

 

We have 61 guests and no members online