ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2560 ในประเภท โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ สามารถส่งเฉพาะ ชื่อ-สกุล และประเภทที่จะเข้าคัดเลือกมาก่อน ภายในวันนี้ (23มิถุนายน 60)ก่อนเวลา14.00น. ส่วนใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครนั้น ส่งภายในวันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2560

นางกฤติยา  จุลยานนท์
ผอ.สช.อ.ยะหริ่ง

We have 14 guests and no members online