1. หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอียะอฺ) ปี พ.ศ. 2559

2.หลักสูตรอิสลามศึกษาฯ (หลักสูตรสถานศึกษา)

3.หลักสูตรอิสลามศึกษาฯ (หลักสูตรสถานศึกษา) ฉบับแก้ไขได้

4.ตัวอย่างการจัดทำหลักสูตรอิสลามศึกษาฯ (หลักสูตรสถานศึกษา) ฉบับแก้ไขได้

5.คู่มือแนวทางการบริหารหลักสูตรตาดีกา

6.แนวทางการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้

7.แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น ระดับชั้นปีที่ 1

8.ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้+บันทึกหลังการสอน

9.สมุดบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

10.สมุดบันทึกพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 

 

         แจ้ง ศูนย์ฯ ตาดีกา ใดที่ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2560 ขอให้แจ้งความประสงค์เข้ารับการทดสอบ พร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร์มนำส่งข้อมูลผู้เรียนตามไฟล์แนบ ส่งมายัง สช.อ.ยะหริ่ง ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560  เพื่อ สช.อ.ยะหริ่ง จะดำเนินการนำส่งข้อมูลผ่านระบบของ สทศ. ต่อไป

Attachments:
Download this file (ข้อมูลผู้เรียน.xls)ข้อมูลผู้เรียน.xls[แบบส่งรายชื่อผู้เรียน]34 kB

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง

ตำบลยามู  อำเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี 94150

โทร./โทรสาร  0-7349-1216 , 08-1897-3313

E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางกฤติยา  จุลยานนท์
ผอ.สช.อ.ยะหริ่ง

We have 8 guests and no members online