แจ้ง ศูนย์ฯ ตาดีกา ใดที่ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2560 ขอให้แจ้งความประสงค์เข้ารับการทดสอบ พร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร์มนำส่งข้อมูลผู้เรียนตามไฟล์แนบ ส่งมายัง สช.อ.ยะหริ่ง ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560  เพื่อ สช.อ.ยะหริ่ง จะดำเนินการนำส่งข้อมูลผ่านระบบของ สทศ. ต่อไป

Attachments:
Download this file (ข้อมูลผู้เรียน.xls)ข้อมูลผู้เรียน.xls[แบบส่งรายชื่อผู้เรียน]34 kB

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง

ตำบลยามู  อำเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี 94150

โทร./โทรสาร  0-7349-1216 , 08-1897-3313

E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

head

นางกฤติยา  จุลยานนท์
ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง

 กลุ่ม
บริหารงานทั่วไป
   กลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา

 pensi
นางสาวเพ็ญศรี  เจะโนะ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

                       da
นางสาวสุไรดา  แวมามะ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 nurrainee
นางสาวนูรไอนี  มะดือเระ
นักจัดการงานทั่วไป
   taa
นางสาวโรซีต้า  นิมะ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 ham
นางสาวอันบียะ  ดอเลาะ
นักวิชาการเงินและบัญชี
   aseeyah
นางสาวอาซียะห์  ยานยา
นักวิชาการศึกษา
     tveep
นายทวีป  อัลยุฟรี
นักวิชาการศึกษา
     v
นายไซยิดอาลาวี  อาเบต
นักวิชาการศึกษา

 

นางกฤติยา  จุลยานนท์
ผอ.สช.อ.ยะหริ่ง

We have 16 guests and no members online