1. หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอียะอฺ) ปี พ.ศ. 2559

2.หลักสูตรอิสลามศึกษาฯ (หลักสูตรสถานศึกษา)

3.หลักสูตรอิสลามศึกษาฯ (หลักสูตรสถานศึกษา) ฉบับแก้ไขได้

4.ตัวอย่างการจัดทำหลักสูตรอิสลามศึกษาฯ (หลักสูตรสถานศึกษา) ฉบับแก้ไขได้

5.คู่มือแนวทางการบริหารหลักสูตรตาดีกา

6.แนวทางการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้

7.แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น ระดับชั้นปีที่ 1

8.ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้+บันทึกหลังการสอน

9.สมุดบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

10.สมุดบันทึกพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 

 

We have 107 guests and no members online