สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง

ตำบลยามู  อำเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี 94150

โทร./โทรสาร  0-7349-1216 , 08-1897-3313

E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

We have 20 guests and no members online